Werkwijze

Werkwijze

Om een afspraak te maken is geen verwijzing van een arts nodig.

U kan een afspraak maken op één van de volgende manieren:

Voorafgaand aan het eerste consult (intake)

Voorafgaand aan het eerste consult ontvangt u een vragenlijst digitaal waarin u uw klachten en medische geschiedenis kan beschrijven.
Op deze wijze is uw osteopaat in staat om uw dossier zo goed mogelijk voor te bereiden.

Wij verzoeken u gegevens van medische onderzoeken zoals röntgenfoto’s, MRI, laboratoriumwaarden voor het eerste consult door te geven. 

Op deze wijze krijgt uw osteopaat een zo goed mogelijk beeld van uw medische, fysieke situatie en zijn wij optimaal voorbereid voor het eerste contact. 

24 uur voor de afspraak ontvangt u een herinnering per mail

Graag 2 badhanddoeken meenemen voor over de behandelbank. 

Eerste Consult (intake)

Het eerste consult (intake) duurt ongeveer 60 minuten

Tijdens het eerste consult zal de digitale vragenlijst uitgebreid met u worden besproken. Worden gezamenlijke doelen gekozen en krijgt u alle ruimte om uw verhaal te vertellen en vragen te stellen.

Na het lichamelijk onderzoek worden de mogelijke oorzaken van uw klachten besproken. Wij hechten veel waarde aan begrip en duidelijkheid omtrent de oorzaak, uitlokkende factoren en zelfzorg van uw klachten. Op deze wijze krijgt u meer controle en grip op uw klachten. 

Samen met u wordt een individueel behandelplan opgesteld. Het aantal behandelingen die noodzakelijk zijn om uw doelen te behalen, frequentie van de behandelingen en vaste evaluatiemomenten. 

Vaak worden ook adviezen meegegeven over leefstijl, voeding en beweging.

Vervolgconsulten-Behandelingen

Vervolgconsulten-behandelingen duren ongeveer 45 minuten.

Iedere behandeling wordt de voortgang geëvalueerd en krijgt u uitgebreid de ruimte om vragen te stellen en zaken te bespreken. Afhankelijk van uw reactie op de behandeling en resultaten uit het lichamelijk onderzoek wordt uw behandeling en behandelplan geoptimaliseerd zodat u zo snel mogelijk uw doelen bereikt. 

Schuiven naar boven