Privacybeleid (AVG)

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe Privacywetgeving in werking treden. Het gaat om de Privacy Richtlijn (95/46/EG) en de richtlijn privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG), de nationale wetten ter uitvoering van deze richtlijnen en/of, in voorkomend geval, de verordening (EU) 2016/679 (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming“). Een en andere samengevat als de AVG. Deze wetgeving zal de wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen.

Klik hier voor het privacyreglement van de praktijk.

Om uw privacy te waarborgen wordt er binnen de praktijk gebruik gemaakt van een speciaal beveiligd mailsysteem voor zorgprofessionals, Zorgmail die voldoet aan de wettelijke eisen van de AVG.

Schuiven naar boven